Formular za prijavu poštom

Body: 

LINK NA FORMULAR
 
Molimo Vas da ako možete, prijave napravite elektronski koristeći ovu web stranicu. Ako Vi ne znate, zamolite nekoga da Vam pomogne.
Ako nikako ne možete odraditi e-prijavu, koristite papirnati formular.
U prilogu je formular za prijavu poštom.
Možete ga ispuniti koristeći program Adobe Acrobat Reader ili ga isprintati pa ispuniti olovkom. Ako ispunjavate ručno, molimo koristite VELIKA SLOVA.
Uz formular priključite i fotografiju motora te fotografiju (čitljivu!) koja pokazuje stanje km - vidi upute u formularu!
Ispunjen formular i fotografije pošaljite na slijedeću adresu:
HRVATSKI MOTOCIKLISTIČKI SAVEZ (HMS)
prijava za HMS Touring Kup
Trg Krešimira Ćosića 11
HR-10000 Zagreb