HMS Touring Kup - pravilnik

 • Natjecanje počinje 15.3.2024. a završava 10.11.2024. (23:59h)
 • Proglasit će se ukupna kilometraža HMS-a za 2024. godinu (zbroj svih prijavljenih km) i nagradit će se prva tri natjecatelja(ice) i kluba peharima a pobjednici će se proglasiti na svečanosti HMS-a. Prvak(inja) i klub pobjednik ove discipline će biti sudionik "Noći prvaka HMS-a" i tamo dobiti dodatno priznanje.
 • Natjecati se mogu samo članice i članovi moto klubova koji su članovi Hrvatskog motociklističkog saveza (HMS) za tekuću godinu natjecanja.
 • Natjecati se ne mogu osobe koje se bave iznajmljivanjem motocikala.
 • Obračun kilometara se vrši na temelju prijavljenih km u formularu prijave, fotografije služe samo kao provjera unosa.
 • Ako je druga osoba vozila motocikl natjecatelja više od 50 km, natjecatelj je dužan te kilometre oduzeti od svoje prijave krajnjih km. Dakle, u tom slučaju, broj krajnjih km može biti manji od stanja koje treba biti vidljivo na fotografiji.
 • HMS će tražiti verifikaciju članskih podataka od strane matičnih klubova za sve natjecatelje.
 • Prijava se izvodi ispunjavanjem formulara za prijavu i slanjem fotografije brojača km sa motora.
 • Razlikujemo dvije vrste prijava - prijava početnih km i prijava krajnjih km. Obje se prijave za isti motor rade na istom formularu, samo ne u isto vrijeme.
 • Ako motor ima pokazatelj u miljama, natjecatelj to mora naznačiti u formularu te izračunati iznos u km (mi*1,6 = km) i u formular unijeti iznos u km. Na fotografiji će biti vidljiv broj milja.
 • Datum fotografije mora biti unutar 30 dana od datuma ispunjavanja formulara
 • Prijava početnih km se MORA napraviti prije prijave krajnjih km (dakle datum prijave početnih km mora biti prije prijave krajnjih km), naknadne prijave se neće uzimati u u obzir.
 • Prijava se može napraviti ispunjavanjem formulara, prilaganjem fotografije i slanjem na adresu HMS-a ili se može napraviti e-prijava na ovom webu.
 • Iznimno, za prijavu početnih km se može prihvatiti i podatak o broju km iz servisne knjižice koja mora biti ovjerena sa vidljivim datumom i žigom servisera. Stranicu servisne knjižice treba priložiti kao fotografiju ili fotokopiju. Takvu prijavu mora odobriti komisija natjecanja, bez toga se ne smatra valjanom i službenom.
 • Svaki natjecatelj(ica) može u konkurenciji imati proizvoljan broj motora.
 • Ako prijavljuje više motora, svaki motor mora prijaviti posebno. Ako natjecatelj(ica) tokom godine prestane voziti neki motor (prodaja, prestanak iznajmljivanja, ili sl.) mora izvršiti prijavu krajnjih km tog motora sa fotografijom koja mora biti unutar 30 dana od datuma prijave.
 • Prijave krajnjih km za motore koje natjecatelj(ica) više ne posjeduje, prestaje iznajmljivati, ili sl. moraju biti unutar 30 dana od prestanka posjedovanja ili korištenja tog motora.
 • Ako se natjecatelj(ica) natjecao(la) u protekloj godini i izvršio(la) prijavu finalnih km, i ako su podaci i motori ostali isti kao i u prethodnoj godini, nije potrebno raditi novu početnu prijavu
 • Na kraju sezone, izvodi se prijava završnih km, za sve motore koji su u konkurenciji na isti način kao i prijava početnih, samo se mora navesti da se radi o prijavi krajnjih km, i to prijavu treba napraviti do 12.11.2023. kraj dana (23:59h).
 • Komisija HMS Touring kupa ima pravo zatražiti provjeru unesenih podataka od svakog natjecatelja(ce).
 • Ako natjecatelj(ica) ne omogući provjeru komisija će taj motor izbaciti iz konkurencije.
 • Natjecatelji mogu uputiti prigovor na rezultate Komisiji HMS Touring kupa mailom ili pismeno na adresu Saveza. Prigovori se primaju najkasnije 7 dana od objave službenih rezultata.
 • Eventualna pitanja molimo mailom na hms@hms-moto.hr ili pismeno na adresu/fax saveza.